Stichting Levensverloop

Een ontmoetingsplek waar we elkaar helpen en steunen.

't Weike Amby

Mensen samenbrengen die eenzaam zijn en hulp nodig hebben en aan de andere kant mensen stimuleren hun competenties te optimaliseren naar een betaalde baan. 

Welkom op de site van de stichting Levensverloop.

Mijn naam is Vico Smeets en ik ben voorzitter van de stichting Levensverloop. In 2018 heb ik deze stichting opgericht met als doel mensen samen te brengen en te verbinden. De stichting kent een klein bestuur en we worden geholpen door vrijwilligers. Vanaf je geboorte kan er van alles gebeuren tijdens je leven, je levensverloop, dat wel met anderen vergelijkbaar is, maar voor niemand hetzelfde is. Je kunt slagen, succes hebben, een rustig leven leiden en alles verloopt op rolletjes. Maar je kunt ook door pech of tegenslag geraakt worden. Ziekte, echtscheiding, werkloosheid, ouder worden, schulden, verslaving, verkeerde keuzes. Wij zetten ons in voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Vandaar de naam: stichting Levensverloop

Ontmoetingsplaats 't' Weike

In april 2018 is er een terrein privé aangekocht door fam. Smeets. Wij mogen als stichting gebruik maken van de tuin, zonder dat we hier een bijdrage voor hoeven te betalen. Het stuk grond was verwilderd en niemand zag de schoonheid ervan, laat staan dat er gebruik van werd gemaakt. De afgelopen 18 maanden is er veel veranderd.

Dit heeft ertoe geleid dat we nu een ontmoetingsruimte hebben waar we dagbestedingsactiviteiten kunnen ontplooien, binnen maar ook buiten in de moes-, kruiden-, bloemen- en natuurtuin. We hebben varkens, kippen, loopeenden, duiven, fazant, kalkoen, konijnen, cavia's, schildpadden  en een volière. De jeugdvrijwilligers krijgen een opleiding voor de verzorging, regels en omgangsvormen. Ze mogen een adoptie dier kiezen en krijgen een T-shirt in bruikleen.  In 2019 hadden we drie jeugdvrijwilligers, inmiddels is dit uitgegroeid naar 20. Gezien het succes, is er inmiddels een wachtlijst voor "Jeugdvrijwilligers". 

Ondanks de Corona crisis, zien we de belangstelling van buurtbewoners toenemen. We hopen de bewoners van Hagerpoort, Sevenbronnen en Grubbeveld snel te mogen begroeten.  Ook de BSO heeft aangegeven dat de samenwerking verder gestalte gaat krijgen. De kinderen komen graag naar ons. Buiten spelen, natuur ontdekken. Inmiddels is de samenwerking met de Dieren Ambulance tot stand gekomen. We bieden enkele dieren de mogelijkheid om te leren vliegen, voordat we ze vrijlaten. 

Ons team van vrijwilligers is gegroeid, we kunnen hierdoor verder gaan met de ontwikkeling, moestuin project, opleiden van jeugdvrijwilligers en organiseren van workshops en knutsel middagen. 

Verdere doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in de statuten gedeponeerd bij de KvK 73168270 fiscaalnr. 859383131.Beleidsplan

Sinds de oprichting van de stichting 22-11-2018 kunnen we vaststellen dat we steeds meer naamsbekendheid krijgen. We hebben het voordeel dat de fam. Smeets Sociaal Maatschappelijk betrokken zijn. Zo hoeft de stichting geen huur en energie te betalen. Dit vereenvoudigd de financiële situatie. We streven ernaar om geheel zelfstandig en financieel onafhankelijk te zijn van anderen. We trachten inkomsten te genereren door adoptie van dieren, sponsoring en giften/ donaties.

Het werven, begeleiden van vrijwilligers, met als doel een toegevoegde waarde te creëren, waardoor zelfrespect en eigenwaarde kunnen groeien. We streven ernaar om de zelfstandigheid te bevorderen en ruimte te geven voor het ontwikkelen van initiatieven. Dit zal in samenspraak moeten gaan met VSC-Coaching, omdat zij de locatie huren en ter beschikking stellen.

Het bestuur bestaat uit een drietal mensen, welke dit geheel op vrijwillige basis uitvoeren net als al onze andere vrijwilligers vernoemd op onze site. De intentie is dat alle ontvangen gelden, besteed worden aan onze activiteiten of groei hiervan. 

Financieel verslag / niet aanwezig / startdatum 1-1-2019

Jaarverslag 2019 

We hebben het afgelopen jaar een mooi jaar gehad. We hadden extra inkomsten van groene helden prijs. € 2500,--. Deze is volledig besteed aan het verbeteren van de toegang voor mindervaliden en een overkapping voor ouderen, zodat ze in de schaduw kunnen genieten van onze tuin en activiteiten. De cijfers liggen ter controle bij de accountant.

Activiteiten

2020

Ondanks de corona, hebben we onze positie weten te behouden. We hebben gedurende deze tijd goed nagedacht over onze toekomst en beleid. We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet voor de hele buurt open kunnen zijn. De toeloop van de jeugd, was te groot. Om onze dieren te beschermen en de overlast voor de buurt te beperken, hebben wij besloten om de toegang te beperken. Kinderen mogen alleen binnen onder begeleiding van een meerderjarige. Of ze kunnen zich melden als jeugdvrijwilliger. Hiervoor vragen wij een bedrag van € 35, per jaar, we verzorgen een opleiding, adopteren de kinderen een dier en krijgen ze een t-shirt in bruikleen. Ouders gaan akkoord dat er foto's en opnames gemaakt mogen worden die we gebruiken als promotie materiaal. Dierenarts Bert Smeets, komt nog steeds de dieren van ons controleren en voorzien van de nodige inentingen. 

In de laatste vergadering hebben we vastgesteld dat er een grotere binnenruimte moet komen. We denken aan een geïsoleerde loods waar we bij slecht weer ( winter maanden) onze activiteiten kunnen voortzetten.  Inmiddels hebben we ook de roofvogels een plek gegeven en zijn er vrijwilligers overgestapt van de dierenambulance. Fam smeets zal de aanschaf van de loods (geïsoleerd) voor rekening nemen, de stg. zal zorgen voor de opbouw isolatie en inrichting. 

2019

Een mooi jaar, waar we hard gewerkt hebben om de tuin vorm te geven, geschikte vrijwilligers te krijgen en beleid af te spreken. BSO heeft aangegeven gebruik te blijven maken van onze faciliteiten. 

2018

Het was een kort maar bewogen jaar. De opstart was erg moeilijk omdat er geen financiën waren. Gelukkig hebben wij de groene heldenprijs binnen gehaald waardoor we een goede start kregen. 

 

  • Overeenkomst met dagbesteding ouderen Amby  
  • Verzekering afsluiten
  • Adoptie dieren
  • Marketing en sponsoring
  • Werving en training van vrijwilligers
  • Sponsor contracten
  • Overeenkomst Basisschool Amby
  • Opening van Ut Weike. voor buurtbewoners