Stichting Levensverloop

Een ontmoetingsplek waar we elkaar helpen en steunen.

't Weike Amby

Mensen samenbrengen die eenzaam zijn en hulp nodig hebben en aan de andere kant mensen stimuleren hun competenties te optimaliseren naar een betaalde baan. 

Welkom op de site van de stichting Levensverloop.

Mijn naam is Vico Smeets en ik ben voorzitter van de stichting Levensverloop. In 2018 heb ik deze stichting opgericht met als doel mensen samen te brengen en te verbinden. De stichting heeft een hecht bestuur en we worden geholpen door vrijwilligers. Vanaf je geboorte kan er van alles gebeuren tijdens je leven, je levensverloop, dat wel met anderen vergelijkbaar is, maar voor niemand hetzelfde is. Je kunt slagen, succes hebben, een rustig leven leiden en alles verloopt op rolletjes. Maar je kunt ook door pech of tegenslag geraakt worden. Ziekte, echtscheiding, werkloosheid, ouder worden, schulden, verslaving, verkeerde keuzes. Wij zetten ons in voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken.

Vandaar de naam: stichting Levensverloop

Ontmoetingsplaats 't' Weike

In april 2018 is er een terrein privé aangekocht door fam. Smeets / VSC-COACHING. De afgelopen jaren is er veel werk verzet en is de tuin steeds mooier en aantrekkelijk geworden voor buurtbewoners. Inmiddels hebben wij meer dan 30 jeugdvrijwilligers die regelmatig komen om de dieren te verzorgen, om te helpen in de tuin, of gebruik maken van de aangeboden workshops.  

Het stuk grond was verwilderd en niemand zag de schoonheid ervan, laat staan dat er gebruik van werd gemaakt. De afgelopen  maanden is er veel veranderd. Zo is er nu een trainings-, ontmoetingsruimte. Zijn er bijzondere dieren gekomen en is de tuin ingericht.


Verdere doelstellingen van de stichting zijn opgenomen in de statuten gedeponeerd bij de KvK 73168270 fiscaalnr. 859383131.Beleidsplan

Sinds de oprichting van de stichting 22-11-2018 kunnen we vaststellen dat we steeds meer naamsbekendheid krijgen. We hebben het voordeel dat de fam. Smeets Sociaal Maatschappelijk betrokken zijn. Zo hoeft de stichting geen huur en energie te betalen. Dit vereenvoudigd de financiële situatie. We streven ernaar om geheel zelfstandig en financieel onafhankelijk te zijn van anderen. We trachten inkomsten te genereren door adoptie van dieren, sponsoring en giften/ donaties.

Het werven, begeleiden van vrijwilligers, met als doel een toegevoegde waarde te creëren, waardoor zelfrespect en eigenwaarde kunnen groeien. We streven ernaar om de zelfstandigheid te bevorderen en ruimte te geven voor het ontwikkelen van initiatieven. Dit zal in samenspraak moeten gaan met VSC-Coaching, omdat zij de locatie huren en ter beschikking stellen.

Het bestuur bestaat uit een drietal mensen, welke dit geheel op vrijwillige basis uitvoeren net als al onze andere vrijwilligers vernoemd op onze site. De intentie is dat alle ontvangen gelden, besteed worden aan onze activiteiten of groei hiervan. 

Financieel verslag / niet aanwezig / startdatum 1-1-2019

Jaarverslag 2020

We hebben afgelopen jaar een donatie ontvangen, die we zullen bewaren als buffer, om activiteiten te ontplooien en te investeren in workshops en materialen.

Activiteiten

2020

Ondanks de corona, hebben we onze positie weten te behouden. We hebben gedurende deze tijd goed nagedacht over onze toekomst en beleid. We zijn tot de conclusie gekomen dat we niet voor de hele buurt open kunnen zijn. De toeloop van de jeugd, was te groot. Om onze dieren te beschermen en de overlast voor de buurt te beperken, hebben wij besloten om de toegang te beperken. Kinderen mogen alleen binnen onder begeleiding van een meerderjarige. Of ze kunnen zich melden als jeugdvrijwilliger. Hiervoor vragen wij een bedrag van € 20, per jaar, we verzorgen een interne.  Ouders gaan akkoord dat er foto's en opnames gemaakt mogen worden die we gebruiken als promotie materiaal. Dierenarts Bert Smeets, komt nog steeds de dieren van ons controleren en voorzien van de nodige inentingen. 

In de laatste vergadering hebben we vastgesteld dat er een grotere binnenruimte moet komen. We denken aan een geïsoleerde loods waar we bij slecht weer ( winter maanden) onze activiteiten kunnen voortzetten.  Inmiddels hebben we ook de roofvogels een plek gegeven en zijn er vrijwilligers overgestapt van de dierenambulance. Fam smeets zal de aanschaf van de loods (geïsoleerd) voor rekening nemen, de stg. zal zorgen voor de opbouw isolatie en inrichting. 

2019

Een mooi jaar, waar we hard gewerkt hebben om de tuin vorm te geven, geschikte vrijwilligers te krijgen en beleid af te spreken. BSO heeft aangegeven gebruik te blijven maken van onze faciliteiten. 

2018

Het was een kort maar bewogen jaar. De opstart was erg moeilijk omdat er geen financiën waren. Gelukkig hebben wij de groene heldenprijs binnen gehaald waardoor we een goede start kregen. 

 

  • Overeenkomst met dagbesteding ouderen Amby  
  • Verzekering afsluiten
  • Adoptie dieren
  • Marketing en sponsoring
  • Werving en training van vrijwilligers
  • Sponsor contracten
  • Overeenkomst BSO
  • Opening van Ut Weike. voor buurtbewoners